ZAN 磁粉芯
您的位置:首页 > 产品 > ZAN 磁粉芯 > 磁芯简介

                           

   高性能复合磁粉芯ZAN为分布式气隙磁粉芯,是本公司最新研制的新一代合金磁粉芯,主要包含ZACZAN两大系列产品。作为两大系列产品之一的ZAN磁粉芯,其主要特点是饱和磁通密度达到了1.3T,磁导率从26-125μ,磁芯损耗低,且具有良好的直流偏置能力,无噪音,ZAN与铁镍钼磁粉芯损耗相似。